1. Hementxe 201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa topa dezakezu. DECRETO 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 2. Berritzeguneetako aholkulari-talde batek AJA ikasleekin lan egiteko materiala sortu zuen 2008-09 ikasturteanMaterial creado por un grupo de asesoras-es de Berritzegunes para trabajar aspectos del ROF con el alumnado

 3. Ikuskaritzak eskainitako AJA-ROF ereduak:

        1. Euskaraz

        2. Gazteleraz

 4. Guía del decreto de Derechos y Deberes.

 5. Hemen klikatuz gero, AJA adibide on bat topatuko duzu. Si klikas aquí, encontrarás un buen ejemplo de ROF