1.- Material hauetan berdintasunaren ikuspuntutik landu ahal izango duzu hezkidetza eta, ondorioz, elkarbizitza. Materialak EMAKUNDE erakundeak sortu ditu, eta honela sailkatu ditu:

a.- LHko Lehen Ziklorako Unitate Didaktikoak (oraindik esperimentazio fasean, zenbait ikastetxetan)

b.- LHko Bigarren Ziklorako Unitate Didaktikoak

c.- LHko Hirugarren Ziklorako Unitate Didaktikoak.

A través de estos materiales podrás trabajar la coeducación desde la prespectiva de la igualdad de género y, de este modo, también trabajarás la convivencia. Los materiales los ha elaborado EMAKUNDE y los ha organizado como aparece arriba


2.- EUDELek eta EMAKUNDEk material hauek (unitate didaktikoak) sortu dituzte genero berditasuna eta biolentziaren prebentzioa lantzeko asmoz. Bigarren Hezkuntzan erabilgarriak dira.

EUDEL y EMAKUNDE han publicado estos materiales con el fin de trabajar en Educación Secundaria la igualdad de género y la prevencia de la violencia de género.