1.- Lotura honetan topatuko duzu eredu on eta luze bat ikastetxeko Elkarbizitza arauak erredaktatzeko. En este enlace encontrarás un modelo bueno (y largo) que te ayudará a redactar las normas de Convivencia de tu centro.

2.- Gelako arauak ikasleekin lantzeko hainbat materiala. Elenco de materiales que podemos usar con nuestro alumnado para trabajar las normas de aula:


Materiala

Deskribapena


Ikasgelako arauak adosteko prozesu egokia.


Proceso para acordar las normas de aula con el alumnado


Proceso para acordar las normas de aula con el alumnado


Ikasgelako arauak adosteko prozesu egokia.


Material muy apropiado para trabajar normas de aula con el alumnado (en especial alumnado de ESO). Este objetivo sólo se plantea desde la página 10 a la 14.


Material para el profesor/a, complementario con el anterior. Es una guía didáctica.


Ficha para usar con el alumnado. Complementario con el material del alumnado.


Igorreko Ignacio Zubizarreta LHko ikastetxean, Ikasketa Buruak eta ikasleen ordezkariek adostu duten plangintza, Elkarbizitza Arauen inguruan


Igorreko Ignacio Zubizarreta ikastetxean, 5. eta 6. mailetako ikasleek adostu dituzten arauak eta zuzentzeko prozedurak.


Nafarroako Gobernuak liburuxka hau kaleratu du: zelan hobetu ikastetxeko elkarbizitza giroa arauak era positiboan landuz. Material oso ona


El Gobierno de Navarra ha publicado esta obra, práctica: ¿cómo mejorar la convivencia del centro tranajando las normas de forma positiva?. Muy buen material.


AEAko elkarbizitza aholkularien taldeak sortutako materiala: ikasleen eskubideetatik konpromisoetara pasatzeko hausnarketa bide pautatua


El grupo de asesores-as de convivencia de la CAPV propone este material para recorrer reflexivamente con el alumnado el camino (a veces infinito) que va desde saber de memoria nuestros deberes hasta adoptar compromisos.