1.- "Bakerako urratsak/ Dando pasos hacia la Paz" materiala DBHko ikasleekin (DBHko 3. eta 4. mailetakoekin, bereziki) lantzeko proposamen oso baliagarria da. Gure gizartean ongizatea, errespetua, partaidetza eta diskriminaziorik eza sustatzeko ekarpena da, Giza Eskubideen ikuspuntutik. Proiektu osoa oso erraz deskargatu daiteke./ Propuesta para trabajar con alumnado de 3º y 4º de ESO; propone itinerario didáctico para reflexionar sobre el respeto, la participación y la no-discriminación tomando como punto de partida los Derechos Humanos. Se puede descargar fácilmente desde la red.

2.- "La baraja de la paz" : Webquest (Lehen Hezkuntzako 3. zikloa edo DBHko 1. ziklorako egina/ Elaborada para 3º ciclo de Educación Primaria o 1º ciclo de Secundaria)

3.- "La convivencia en la escuela" Webquest (Lehen Hezkuntzako 2. ziklorako egina/ Elaborada para 2º ciclo de Educación Primaria)

4.- Baloreak hezteko ipuinak / Cuentos para educar valores: Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleentzat egokiak / Pensados para alumnado de Educación Infantil y Primaria

5.- Ipuin interaktiboak / Cuentos interactivos : Haur eta Lehen Hezkuntzako 1. zikloko ikasleentzat egokiak / Pensados para alumnado de Educación Infantil y 1º ciclo de Primaria

6.- NAHIKO proiektuaren unitate didaktikoak / Unidades didácticas del proyecto NAHIKO: biolentziaren prebentzioa Giza Eskibideen eta generoaren ikuspuntutik/ Prevención de la violencia desde la perspectiva de los Derechos Humanos y del género.

LHko 3. ziklorako unitate didaktikoak/ unidades didácticas para 3. ciclo de EP

LHko 2. ziklorako unitate didaktikoak /unidades didácticas para 2. ciclo de EP

7.- "Vive... y deja vivir" Eskola-jazarpenari buruzko webquesta. DBHrako egokia. / Webquest sobre el acoso escolar. Apropiada para alumnado de Educación Secundaria.

8.- "Bullying. Maltrato entre alumn@s":Webquest-a. Zer da bullyin-a eta nola egin aurre? DBH eta Batxilergorako egokia. ¿Qué es el bullying y cómo prevenirlo? Webquest apropiada para Secundaria y Bachillerato.

9.- Bakerako eta kooperaziorako jolasak / Juegos para la cooperación y la paz. Jolas-bilduma oso interesgarria, ondo egituratua eta guztiz erabilgarria ikas-maila guztietan . Colección de juegos muy interesante, bien estructurada y muy útil en todos los niveles educativos.

10.- Ikasleen arteko biolentzia prebenitzeko TALDE-DINAMIKAK / //DINAMICAS DE GRUPO// para la prevención de violencia entre alumnado.

11.- Webquest honetanBullying-ari buruz hausnarketa egiteko aukera ematen zaie Bigarren Hezkuntzako ikasleei

12.- **Auzokide berriak** 11 eta 14 urte bitarteko nerabeen artean xenofobia eta arrazakeria saihesteko heziketa-proposamena da.

Ekimen honen euskarri nagusia komiki bat da. Komikiaren orrialdeetan, neskek eta mutilek pertsonaia eta istorio desberdinak aurkituko dituzte, eta horiek guztiek hiritartasunaren balioei, migrazio-prozesuei eta kulturarteko bizikidetzari buruzko gogoeta egiteko gonbita egingo diete.

Los nuevos vecinos es una propuesta educativa para prevenir la xenofobia y el racismo entre adolescentes de 11 a 14 años.

El soporte central de esta iniciativa es un cómic. En sus páginas, chicas y chicos encontrarán personajes e historias que les invitarán a reflexionar sobre los valores ciudadanos, los procesos migratorios y la convivencia intercultural.